Lab Members

Lab Director

Qiang Ji

qji@ecse.rpi.edu

Current PhD Students

yuew

Yue Wu

wuy9@rpi.edu

ziheng

Ziheng Wang

wangz10@rpi.edu

nies

Siqi Nie

nies@rpi.edu

tian

Tian Gao

gaot@rpi.edu

Rui Zhao

zhaor@rpi.edu

Kang Wang

wangk10@rpi.edu

Previous Post Docs

 • Yang Wang

  now at National ICT International

 • Yongmian Zhang

  Research Scientist at Etreppid

 • Tathieu Nguyen

  Researcher, Utopiacompression

 • Jie Zou

  now at National Library of Medicine

 • Haisong Gu

  now at University of Nevada Reno

 • Xiangyang Li

  now at University of Michigan Dearborn

 • Minyoung Kim

  now at CMU

 • Cassio P. de Campos

  now at Queen's University Belfast

 • Keshu Zhang

  now at Motorola

 • Weihong Wang

  now a research scientist at MERL

 • Soochan Kim

  now at Hankyong National University

Previous PhD Students

 • Lei Zhang, May 2009

  Researcher, HRL Laboratories

 • Yan Tong, Dec 2007

  Assistant Professor, U of South Carolina

 • Wenhui Liao, Dec 2006

  Researcher, Thomson Corporation

 • Peng Wang, Dec 2005

  Research Scientist, Google

 • Zhiwei Zhu, Dec 2005

  Senior Member of Technical Staff at Sarnoff

 • Ming Jiang, Dec 2005

  Senior Algorithm Developer, KLA Tencor, CA

 • Yongmian Zhang, 2003

  Research Scientist at Konica

Previous Jointly Supervised Visiting Ph.D Students

 • Yongqiang Li, October, 2013

  Assistant Professor, Harbin Institute of Technology, China

 • Zhilei Liu, 2014

  Assistant Professor, Tanjin University, China

Previous MS Students

 • Andrew Janowczyk

 • Xiaojie Yang

 • Rong Hu

 • Yan Tong

 • William Maio

 • Zhiwei Zhu

 • Songtao Dai

 • Yonghong Xie